Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Центр первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування

Центр є окремим психіатричним структурно-функціональним підрозділом у складі ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, який складається з двох стаціонарних психіатричних відділень №29 (для чоловіків) і №30 (для жінок) з ліжковим фондом 25 та 30 ліжок відповідно, та з амбулаторного відділення.

Центр розташований в нещодавно відремонтованому 2-х поверховому корпусі 1912 року, поруч з Кирилівською церквою.

Завідує «Центром первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування» лікар-психіатр вищої категорії Блажевич Юлія Анатоліївна.

Центр призначений для надання стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги, обстеження, діагностики, лікування, медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з першим психотичним епізодом та хворих, які знаходяться на початковому етапі захворювання.

Основними напрямки роботи Центру є:

  1. Проведення швидкого та багаторівневого комплексного обстеження з метою диференційної діагностики та надання кваліфікованої психіатричної допомоги пацієнтам лікарями-психіатрами. За потребою до комплексного обстеження можуть бути залучені вузькопрофільні спеціалісти, наявні у штаті об’єднання (терапевт, невропатолог, кардіолог, офтальмолог, фтизіатр, рентгенолог). До діагностичних заходів додається розгорнутий перелік лабораторних, електрофізіологічних та інструментальних методів досліджень за допомогою сучасного обладнання (рентгенографія, електрокардіографія, електроенцефалографія, реоенцефалографія, ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія). Всі пацієнти з первинним психотичним епізодом оглядаються за участю директора ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у м. Києві професора, доктора медичних наук Мішиєва В’ячеслава Даниловича та заступника директора ТМО «ПСИХІАТРІЯ» кандидата медичних наук Ігнатова Михайла Юрійовича.
  2. Комплексне лікування за допомогою поєднання медикаментозних та немедикаментозних методів відповідно сучасним стандартам надання психіатричної допомоги профільним групам пацієнтів з різними психічними розладами (депресивними, тривожними та психотичними розладами, нав’язливостями, залежностями, наслідками черепно-мозкових травм або інтоксикацій, тощо). Переважна профільність – пацієнти з первинним психотичним епізодом.
  3. Надання психіатричної консультативної, психокорекційної психологічної допомоги пацієнтам.
  4. Надання консультативної медичної та психологічної допомоги родичам пацієнтів.
  5. Забезпечення наступності з іншими підрозділами та лікувальними закладами ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві.

В Центрі працює колектив досвідчених спеціалістів: лікарі-психіатри, психологи, медичні сестри, трудінструктори, молодші медичні сестри. З метою підвищення та вдосконалення власної кваліфікації, медичний персонал регулярно проходить різноманітні стажування та курси.

Лікарі-психіатри Центру: Чапський Володимир Львович – завідувач відділення № 29, лікар-психіатр вищої категорії, Гой Наталія Михайлівна, Кручковська Ірина Вікторівна, Лісконог Ганна Геннадіївна, Новосельський Олександр Олександрович, Обадіна Інна Сергіївна, Острогляд Наталія Павлівна, Сиченко Таїсія Іванівна.

Психологи Центру: Александренко Вікторія Анатоліївна, Романець Тетяна Юріївна, Терещенко Людмила Сергіївна.

В Центрі активно впроваджуються всі сучасні та експериментальні медикаментозні методи лікування для ефективного купірування першого психотичного епізоду.

Сучасні методи лікування базуються на поєднанні дотримання клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія» та комплексу немедикаментозних методів лікування. Пріоритетами в сучасних лікувальних підходах є принципи доказової медицини. В умовах стаціонару проводиться індивідуальне консультування, виходячи з особливостей діагнозу пацієнта, розробка індивідуальних програм амбулаторного лікування, підбір та корекція підтримуючої терапії. Основні методи немедикаментозного лікування є рівноцінними складовими комплексного лікування і процесу одужання, спрямовані на впровадження реабілітаційних заходів, здійснення психокорекційної роботи. Для реабілітації пацієнтів використовуються всі методи немедикаментозного втручання, які є обов’язковими в комплексному підході сучасного лікування людей з психічними розладами.

Наявні технічні ресурси та професійні можливості персоналу Центру дозволяють якісно задовольнити потреби пацієнтів та їх родичів. Психологи спрямовують свої зусилля на створення сприятливого психологічного та доброзичливого емоційного клімату у відділеннях, використовують мультидисциплінарний підхід в роботі як ефективний метод надання комплексної допомоги пацієнтам.

Робота з пацієнтами проводиться індивідуально та в групах.

Індивідуально проводяться: патопсихологічні обстеження, психокорекційні бесіди, тренінги відновлення втрачених навичок, тренінги орієнтування в подіях та оточуючому середовищі, психоосвітня робота з родичами пацієнтів.

Групова робота включає: психоосвітні заняття, арттерапевтичні заняття (музикотерапія, казкотерапія, вокалотерапія, ритмо-рухова терапія), групи самодопомоги із залученням амбулаторних пацієнтів в якості волонтерів (з метою надання стаціонарним пацієнтам психо-емоційної підтримки та налаштування на позитивне оптимістичне сприйняття ситуації, в якій вони опинилися).

© КМКПЛ №1. Всі права застережені.

Творець сайту: Dark Alex