Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Відділення №26

Відділення інтенсивної терапії та детоксикації для психічнохворих №26 на 10 ліжок. Завідуюча відділенням Дробот І.П. лікар-психіатр вищої категорії. На лікуванні у відділенні знаходяться психічно хворі з тяжкою супутньою соматичною патологією та її ускладненнями.

Діяльність відділення визначається чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями МОЗ України, наказами та розпорядженнями Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської Ради, Статутом Територіального медичного об`єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві, цим Положенням, наказами та розпорядженнями директора ТМО «ПСИХІАТРІЯ», вказівками заступника директора ТМО «ПСИХІАТРІЯ» з медичної частини, та інших посадових осіб в межах їхньої компетенції, вказівками завідувача відділенням.

Відділення створено з метою сприяння підвищенню ефективності роботи ТМО «ПСИХІАТРІЯ» за рахунок забезпечення належного рівня надання стаціонарної сомато - психіатричної допомоги дорослим.

Госпіталізуються психічнохворі у відділення інтенсивної терапії та детоксикації для психічнохворих з приводу:

 • гострих розладів гемодинаміки різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, тромбоемболія легеневої артерії, кардіогенний шок, гостре порушення мозкового кровообігу);
 • гострі розлади функції дихання різної етіології;
 • коматозні стани;
 • відмови від прийому їжі різної етиології;
 • гострі отруєння з психічними розладами;
 • гіпертоксична форма шизофренії;
 • епілептичний статус;
 • гострі ускладнення психофармакотерапії, які потребують лікування в спеціальних умовах /злоякісний нейролептичний синдром, токсико-алергічні реакції, анафілактичний шок/;
 • аментивні та деліріозно - аментивні стани екзогенної етіології;
 • стани відміни при залежності від психоактивних речовин (4 ліжка);
 • випадки психічної патології, резистентні до традиційних методів лікування.

Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії та детоксикації для психічнохворих здійснюється найчастіше шляхом переведення хворих з інших відділень ТМО «ПСИХІАТРІЯ», за узгодженням з завідувачем відділення.

Не підлягають госпіталізації до відділення інтенсивної терапії та детоксикації для психічнохворих:

 • хворі з хронічними захворюваннями, які викликали некурабельну декомпенсацію життєважливих органів і систем;
 • хворі зі специфічною патологією (травма, травматичний шок, гострі хірургічні захворювання, опіки, тіреотоксисчний і нефротичний шок та ін.), які вимагають інтенсивної терапії та реанімації в спеціалізованих центрах і лікарнях.

У відділенні забезпечується цілодобовий нагляд і догляд за пацієнтами, виконання профілактичних, лікувальних, реабілітаційних та інших призначень фахівців.

При поліпшенні соматичного стану пацієнти повинні переводитися у профільне психіатричне відділення ТМО «ПСИХІАТРІЯ».

Виписка пацієнтів з відділення здійснюється за умови одужання або значної компенсації загального стану тільки після огляду лікуючого лікаря спільно з завідувачем відділення, а при потребі з лікарями - спеціалістами та відповідно до вимог Закону України „Про психіатричну допомогу”. Пацієнти мають бути виписані під нагляд дільничного психіатра та при потребі інших лікарів спеціалістів.

Робота лікарів-анестезіологів у відділенні здійснюється цілодобово.

Надання екстреної лікарської допомоги у відділенні здійснюється силами завідувача відділенням, лікарів - анестезіологів, лікарів - психіатрів, черговим лікарем ТМО «ПСИХІАТРІЯ», при потребі із залученням інших фахівців.

© КМКПЛ №1. Всі права застережені.

Творець сайту: Dark Alex