Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Дитяче відділення для дітей старшого віку №12

Відділення призначене для надання стаціонарної психіатричної допомоги дітям з психічними розладами у віці від 12 до 18 років.

Згідно Закону України «Про психіатричну допомогу» ст. 13 неповнолітні до 14 років госпіталізуються за згодою їх батьків і законних представників, старші 14 років госпіталізуються за їх особистою згодою.

Відділення на 35 ліжок є клінічною базою кафедри дитячої, соціальної і судової психіатрії НМАПО ім. Шупіка, здійснює стаціонарне обстеження і лікування дітей і підлітків, які страждають на психічні розлади.

Основним завданням відділення є надання кваліфікованої стаціонарної психіатричної допомоги дітям старшого віку, а саме:

 • обстеження стану психічного здоров’я;
 • діагностика психічних розладів;
 • лікування і спостереження;
 • проведення реабілітаційних заходів;
 • надання рекомендацій з подальшого лікування, реабілітації із забезпеченням чіткої наступності з ПНД та інтернатами;
 • систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів, які мають спеціальну освіту та беруть участь в наданні психіатричної допомоги;
 • втілення сучасних методів обстеження та лікування;
 • організація учбово-виховної роботи з дітьми і занять творчою діяльністю;
 • організація дозвілля дітей.
 • Діагностика первинних хворих проводиться у відділенні за участю консультантів кафедри відповідно до міжнародних стандартів діагностики.

  Для забезпечення наступності с ПНД, інтернатами і іншими закладами надаються рекомендації з подальшого лікування, реабілітації хворих і вирішенню соціальних питань, а також надаються рекомендації за місцем навчання в спеціалізовані шкільні заклади. Використання сучасних методів лікування і діагностики обумовлює участь персоналу в конференціях, симпозіумах з питань дитячої психіатрії.

  В відділення поступають діти з соматогенними, реактивними, афективними психозами, шизофренією, аутизмом, неврозоподібними і психопатоподібними станами ендогенного і екзогенного походження, неврозами, психопатіями, ускладнені формами легкої розумової відсталості, деменціями невстановленого генеза, затримками психічного розвитку, патохарактерологічними розладами, адаптаційними реакціями, суіцідальними тенденціями, невротичними і неврозоподібними станами, гіперактивними станами, розладами мови.

  Не підлягають прийому у відділення діти, хворі на ідіотію, з деградацією установленого генезу, раніше обстежені в психіатричному стаціонарі, з пароксизмальними станами, які мають статутний хід, прогресуючі захворіння з активним перебігом, пухлини, абсцеси головного мозку, енцефаліти, менінгоенцефаліти, гострі і підгострі стадії травматичної хвороби, інтоксикації, соматичні захворювання, алкоголізм, алкогольні психози, статеві перверсії, гиперсексуальність, наркоманія, токсикоманія, хворі з вираженою антісоціальною поведінкою, агресивні і небезпечні для оточуючих.

  В роботі з дітьми використовуються сучасні форми и методи учбово- виховного та корекційного процесу, магнітофон, апарати для корекції заікання АИР – 2, Поліфонатор – 01 комп’ютерні програми. Використання комп’ютера в логопедичній роботі проходить по наступним напрямкам: загальноосвітній – з використанням стандартних освітніх програм – «Азбука для малюків», «сходинки до інформатики» і т.д., для розвитку знань комп’ютерних технологій для навчання скоро читанню, корекції вимови звуків і фонетичних процесів «Домашній логопед», і мовного розвитку, індивідуальні комп’ютерні гральні програми «Живий звук», «Демосфен» – для розширення словарного запасу, удосконалення граматичної постановки мови, письмової мови, читання, розвитку моторики мови.

  Реабілітаційно-виховна робота з дітьми проводиться за принципом диференційного підходу.

  У відділенні організовано учбовий процес за загальноосвітньою та допоміжною програмами, а також дозвілля (прогулянки, гра на спортивному майданчику).

  У відділенні працює психолог, який проводить патопсихологічне обстеження хворих: емоційноволевої сфери, процесів мислення, рівня розвитку інтелекту. Клінічний психолог бере участь в розробці програми подальшої реабілітації і соціалізації пацієнтів.

  © КМКПЛ №1. Всі права застережені.

  Творець сайту: Dark Alex