Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Дитяче психіатричне відділення №11

Відділення №11 для дітей молодшого віку призначене для надання стаціонарної психіатричної допомоги дітям з психічними розладами в віці від З-х до 12 років, жителям м. Києва. Відділення функціонує з 04.11.1980 р.

Відділення є клінічною базою кафедри дитячої соціальної і судової психіатрії КМАПО ім. Шупика.

З 2010 року відділенням завідує Харитонов В.І.

Основним завданням відділення є надання кваліфікованої стаціонарної психіатричної допомоги дітям указаного віку, яка включає:

 • обстеження стану психічного здоров’я;
 • діагностику психічних розладів;
 • лікування і нагляд;
 • проведення реабілітаційних заходів;
 • надання рекомендацій з подальшого лікування, реабілітації з забезпеченням чіткої наступності з ПНД і інтернатами.

Відділення надає допомогу жителям всіх регіонів України: за направленням ПНД, і міської медико-педагогічної комісії проводиться обстеження і лікування дітей зі станами спектра аутизму, поведінковими розладами, психотичними порушеннями, різними ступенями розумової відсталості і затриманням розвитку мови.

Кваліфікований колектив відділення уважно і творче ставиться до своєї професійної діяльності.

У відділенні працює нейрофізіологічна лабораторія, яка дає можливості проводити стандартну ЭЭГ, і короткочасні відеоЭЭГ моніторингу. Ці обстеження виявляють характер і активність пароксизмальних станів, таких як епілепсія, синкопальні стани, псевдо напади, істерія, а також вплив епілептиформних феноменів на поведінку і інтелект дитини.

В роботі психологічної служби дитячого відділення існує чотири основних напрямків, які визначають спеціалізацію в роботі практичного психолога:

  1) Психодіагностика;

У процесі психодіагностики основними завданнями психолога стають:

 • оцінка рівня когнітивного розвитку дитини;
 • кваліфікована психологічна характеристика індивідуальних особливостей і поведінки дітей;
 • виявлення специфічних патопсихологічних сімптокомплекс, для здійснення диференціальної діагностики;
 • виявлення ресурсних зон дитини і рекомендації щодо їх використання при плануванні корекційної роботи.

Діагностичні висновки ґрунтуються на достовірних і надійних даних патопсихологічного дослідження.


  2) Психологічне консультування;

Психологічне консультування полягає у виробленні психолого-педагогічних рекомендацій, що випливають з результатів психодіагностичного обстеження.

З батьками дітей, які надходять у відділення, проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на:

 • ознайомлення з основними корекційними підходами для даного типу порушень;
 • виявлення ресурсних зон дитини і рекомендації щодо їх використання при плануванні корекційної роботи.

Даються рекомендації:

 • за вибором методик для роботи з дитиною з урахуванням її індивідуальних особливостей;
 • по зміні неконструктивних форм психологічного захисту (у зв'язку з хворобою дитини);
 • щодо вибору оптимальної форми організації навчання дитини з урахуванням її інтелектуальних можливостей та індивідуальних особливостей.

Надаються роздаткові матеріали (на електронних і паперових носіях) з корекційної роботи з різними видами порушень розвитку.

Проводяться навчальні заходи щодо впровадження прикладного аналізу поведінки, впровадженню елементів поведінкової терапії в умовах сімейного виховання.


  3) Психопрофілактика;

Психопрофілактична робота зв’язана з рішенням завдань попереднього характеру до небажаних психологічних наслідків в розвитку дитини, нівелювання психопатологічних проявів: відставання, затримок в розвитку, появленню небажаних рис характеру, шкідливих звичок.

Для рішення цих завдань з батьками проводяться учбові заходи, даються пояснення з вибору виховних стратегій, корекція непродуктивних форм взаємодії з дитиною.


  4) Психологічна корекція.

Психологічна корекція – відновлення психічних функцій, а також усунення або компенсація психічних аномалій развитку за допомогою відновлювального навчання.

Логопед проводить консультативну діагностичну і корекційну роботу з дітьми, які мають недорозвиток мови, алалію, порушення комунікативної функції мови, дізартричні порушення різної ступені.

На заняттях використовуються технічні засоби: комплекс “живий звук”, поліфактор.

З дітьми працюють вихователі, з вищою дефектологічною освітою.

© КМКПЛ №1. Всі права застережені.

Творець сайту: Dark Alex