Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Консультативна поліклініка

Консультативна поліклініка призначена для забезпечення фізичного здоров’я хворих на психічні розлади в м. Києві і об’єднує різних спеціалістів соматичного профілю.

В поліклініці працюють лікарські кабінети: терапевтичний, хірургічний, неврологічний, гінекологічний, офтальмологічний, кардіологічний, отоларингологічний, фтизіатричний, дерматологічний, стоматологічні кабінети.

Керує поліклінікою лікар-психіатр вищої категорії – Хоменко Олександр Петрович.

В поліклініці працюють кваліфіковані лікарі різних профілей, які мають досвід роботи з психічно хворими.

Використовуються сучасні високоефективні методи діагностики: рентгенологічний, магнітнорезонансної томографії, комп’ютерної томографії.


Кабінет комп*ютерної томографіі проводить обстеження головного мозку та кісток черепа, легень, кісток, органів черевної порожнини, органів малого тазу.

Проводяться ультразвукові дослідження органів брюшної порожнини, малого тазу і серцево-судинної системи.

Лікарями проводяться дослідження функцій вищої нервової діяльності та електрокардіографії, використовуються сучасні комп’ютерні електроенцефалографи, реоенцефалографи, ультразвуковий багатовіконний медичний прибор «Сонамед-300», проводиться транскраніальна доплерографія судин головного мозку та ЕХО-енцефалографічні дослідження.

В поліклініці створюється база данних про соматичне здоров’я психічнохворих міста. Спеціалісти поліклініки ведуть консультативні прийоми амбулаторних психічнохворих усього міста та надають соматичну консультативну допомогу пацієнтам стаціонару ТМО «ПСИХІАТРІЯ».

Клініко-діагностична лабораторія

Лабораторія централізована, обслуговує стаціонарних хворих ТМО, амбулаторних психічно хворих за направленням лікарів поліклініки та психоневрологічних диспансерів міста Києва.Лабораторія централізована, обслуговує стаціонарних хворих ТМО, амбулаторних психічно хворих за направленням лікарів поліклініки та психоневрологічних диспансерів міста Києва.

Лабораторія розташована в будівлі консультативної поліклініки, працює щоденно, в суботу та неділю відбувається добове чергування фельдшерів-лаборантів та лікарів-лаборантів.

З 2008 року лабораторією керує завідуюча Ашіхміна Олександра Анатоліївна, лікар-лаборант віщої категорії з клінічної біохімії.

Штати лабораторії складаються з 21 особи: завідуючий, 3 лікаря-лаборанта, біолог, 11 фельдшерів-лаборантів, 5 санітарок. Фахівці лабораторії мають вищу або середню спеціальну освіту, та категорії згідно стажу та досвіду роботи. Постійно проходять курси спеціалізації, удосконалення та підвищення кваліфікації.

Лабораторія має чотири відділи : клінічний, біохімічний, гематологічний та серологічний; виконує гематологічні, біохімічні, загально клінічні, серологічні та цитологічні дослідження, займає 23 кімнати корисною площею 236 метрів, загальна площа 653 метри. Приміщення лабораторії має комплект лабораторних меблів, приточно-витяжну вентиляцію, для виконання досліджень є необхідна сучасна апаратура та допоміжне обладнання: центрифуги, біохімічний та гематологічний аналізатори, дозатори, холодильники, термостати, бінокулярні мікроскопи. Біологічний матеріал ( кров, сеча, кал, виділення, харкотиння, ексудати та транссудати, дуоденальний вміст, спино-мозкова рідина) який потрапляє в клініко – діагностичну лабораторію, маркується та йде у роботу, після виконання досліджень обробляється деззасобами та утилізується.

Всі дослідження в лабораторії виконуються день у день, і тому лікуючи лікарі мають змогу швидко отримати результати досліджень та ефективно проводити або корегувати лікування.

Завдання клініко-діагностичної лабораторії - надати кожному хворому саме такий комплекс діагностичної допомоги, який буде корисним в поліпшенні стану здоров’я, його відновленні, збереженні та сповільненні темпу втрати здатності до соціального функціонування, професійної та соціально-побутової діяльності, враховуючи об’єктивні обмеження, накладені закономірностями перебігу психічного та соматичного захворювання і реальними можливостями лікарні, та з дотриманням умов, що не принижують людську гідність, гарантують безпеку та дотримання прав людини.

Обсяг досліджень лабораторії збільшується в зв’язку з розширенням діагностичних методів та розвитком сучасних технологій. Для правильної оцінки виконаних досліджень підтримується тісний зв’язок з лікуючими лікарями, проводяться консультації з лікарями-лаборантами, ведеться контроль якості досліджень. Кількість проведених в КДЛ досліджень за рік перевищує 300000, а в день - 1000. Щоденно в лабораторії має змогу обстежитися понад 100 пацієнтів.

Бактеріологічна лабораторія

В колективі баклабораторії працює 11 висококваліфікованих спеціалістів: лікар-бактеріолог, 5 фельдшерів-лаборантів вищої кваліфікаційної категорії та 4 молодших медсестри,без яких не можливе безперебійне існування баклабораторії.

Очолює колектив завідуюча Гладун Тетяна Григорівна – лікар бактеріолог вищої кваліфікаційної категорії, яка має великий стаж і досвід роботи.

Баклабораторія виконує клінічні і санітарно-бактеріологічні дослідження. Клінічні дослідження – це бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу (крові, ліквору, мокротиння, сечі, фекалій, різних виділень з відкритих та закритих порожнин з метою надання лабораторної діагностики пацієнтам психіатричних закладів ТМО.

Метою санітарно-бактеріологічного контролю є забезпечення виконання вимог санітарно-гігієнічних норм та правил, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та медичного персоналу.

Баклабораторія акредитована 07.06.11р.№ ПТ177/11 терміном до 06.06.2015р., а це означає офіційне визначення того, що вимірювальна лабораторія є правочинною здійснювати конкретні дослідження.

В своїй діяльності керуємось чинним законодавством України, Положенням про баклабораторію, керівними та нормативними документами Держстандарту України.

Баклабораторія забезпечується необхідним обладнанням, поживними середовищами, хімічними реактивами, імунобіологічними препаратами, миючими та дезінфікуючими засобами, спецодягом, засобами зв’язку, обчислювальною технікою.

Баклабораторія веде облікову документацію згідно з «Положенням про порядок обліку, збереження, використання и пересилки культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, мікоплазм, бактерійних токси нів, ядів біологичного похождения», а також облікову документацію про об’єми та види проведених досліджень, веде звітну документацію за формами, встановленими ЦСУ, МОЗ України в терміни, які встановлені нормативами.

Виробнича діяльність баклабораторії організована згідно з переліком обов’язкового мінімуму досліджень, передбачених діючими наказами МОЗ України.

В результаті поліпшення матеріально технічної бази, втілення нових методів досліджень, підвищення ділової кваліфікації співробітників, баклабораторія готова і надалі виконувати поставлені задачі та стояти на сторожі проникнення будь-якої інфекції у віддідення ТМО, та виникнення епідемічних спалахів та внутрішньолікарняних інфекцій.

Відділення фізіотерапії

Відділення розташоване у приміщенні консультативної поліклініки і приймає на лікування як відвідувачів поліклініки, так і пацієнтів стаціонару.

Завідує відділенням лікар вищої категорії, канд. мед. наук Галина Іванівна Орехова.

До складу терапії, у широкому розумінні цього терміну, входять: електротерапія, магнітотерапія, аерозольтерапія, світлолікування, ультразвукова терапія, механотерапія, теплолікування, гідро бальнеотерапія.

Проведення процедур фізіотерапії в лікуванні психічних захворювань має свої особливості і потребує більшої уваги з боку обслуговуючого персоналу.

Перед проведенням процедури лікар – фізіотерапевт проводить хворому психотерапевтичну підготовку, у медсестер повинен бути індивідуальний підхід до кожного хворого.

У фізіотерапевтичних кабінетах проводиться відпуск наступних процедур: електрогальванізації та електрофорезу лікарських речовин, діадинамотерапії та діадинамофорезу, магнітотерапія,

лікарських речовин, дарсонвалізації та ультратонтерапії, ультрафіолетове опромінення за різними методиками, електросон,

ультрафіолетове опромінення короткими променями,

парафіно- та озокерітолікування, ультразвукотерапія та ультрафонофорез лікарських речовин,

УВЧ – терапія,

УВЧ –індуктотермія,

лікувальна фізкультура.

Всі зазначені методи лікування призначаються як при лікуванні хворих з психічними розладами, так і при лікуванні супутніх захворювань: хірургічних, нервової системи, гінекологічних, захворювань шкіри, при ЛОР – патології, очних хворобах, стоматологічних та інфекційних захворюваннях.

© КМКПЛ №1. Всі права застережені.

Творець сайту: Dark Alex