Українська
Російська

Територіальне медичне об’єднання

«ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

ДОЗ КМДА

(044) 463-74-82, (044) 468-32-17

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА
https://drive.google.com/
file/d/1C1_32QsvZ2rg6nv
6TUzo5dwFf3tJzAW7/view

Міський науковий інформаційно-методичний центр
з організації психіатричної допомоги

Центр організовано у 2002 році на базі колишньої Київської міської психоневрологічної лікарні №1. В цей час Центр працює на базі інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики ТМО «ПСИХІАТРІЯ» (заклад) і здійснює інформаційне забезпечення процесів управління психіатричною службою міста, територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві та ТМО «Психіатрія» (закладу): від прийняття управлінських рішень, планування їх реалізації, організації та регулювання до контролю виконання. При цьому здійснюється також методичне забезпечення процесу управління.

В Центрі працюють висококваліфіковані лікарі: методисти, статистики; медичні статистики.

Центр виконує наступні функції:

 • Забезпечує Департамент охорони здоров’я КМДА та психіатричні заклади міста комплексною інформацією з проблем психічного здоров’я киян, необхідною для управління психіатричною допомогою в місті Києві;
 • приймає статистичні звіти з психіатричних закладів міста про стан показників захворюваності, поширеності психічних та поведінкових розладів населення та стан діяльності психіатричних закладів міста;
 • вивчає стан психічного здоров’я населення та ефективність функціонування психіатричних закладів міста шляхом аналізу статистичної інформації, перевірок діяльності психіатричних закладів, проведення анкетування населення та інших досліджень;
 • розробляє на підставі інформації, отриманої за результатами аналізу, проекти програм, планів, наказів з питань організації психіатричної допомоги та охорони психічного здоров’я населення;
 • надає організаційно-методичну допомогу психіатричним закладам і службам міста з питань управління закладами, організації надання психіатричної допомоги;

 • складає плани реалізації управлінських рішень,організує, координує та контролює виконання законодавчих актів України, програм і планів з охорони психічного здоров’я населення м. Києва, наказів, рішень колегій, розпоряджень МОЗ України та ДОЗ КМДА з питань надання психіатричної допомоги;
 • здійснює інформаційно-методичне забезпечення підвищення якості діагностично-лікувального процесу та реабілітації хворих на психічні розлади шляхом вивчення якості надання психіатричної допомоги в психіатричних закладах та організації впровадження сучасних медичних технологій;
 • проводить контролюючі заходи з виконання прийнятих управлінських рішень ДОЗ КМДА та директором ТМО шляхом поточного та заключного контролю за діяльністю міських ЛПЗ;
 • бере участь в організації та проведенні регулюючих заходів в ЛПЗ: медичних рад, нарад, конференцій, заходів з підвищення кваліфікації згідно з планом реалізації управлінських рішень ДОЗ КМДА;
 • створює можливості та здійснює методичну допомогу лікарям практичної психіатрії з науково-дослідної діяльності та публікацій її результатів в наукових виданнях.
 • В 2003 році Центром спільно з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика засновано та видається міждисциплінарний науково-практичний журнал «Психічне здоров’я» (Mental health), який має атестацію ВАК України з психіатрії, в редакційній колегії якого зібрані відомі фахівці України – автори багатьох публікацій та книг з клінічної, соціальної та судової психіатрії, наркології, організації та управління охороною здоров’я, державного управління. Особлива увага приділяється журналом соціальним проблемам психіатрії та реформам в охороні психічного здоров’я і організації психіатричної допомоги. На жаль, саме ця проблематика не знаходить місця в дослідженнях науковців і тому журнальні публікації звичайних лікарів сприяють обміну досвідом і покращенню як психіатричної допомоги, так і соціального захисту пацієнтів з психічними та поведінковими розладами.


  Керівник Центру – кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії з організації та управління охороною здоров’я Барановська Любов Михайлівна - добре знає потребу головних лікарів психіатричних закладів міста в управлінських навичках і тому методичній діяльності в цьому напрямку приділяється велика увага.


  Методистами Центру видається серія практичних рекомендацій, заснованих на теорії і практиці менеджменту в охороні здоров’я, рекомендації з методичних підходів до організації прийому хворих в стаціонар, організації лікувально-діагностичного процесу та реабілітації, а також методичних підходів до реформування психіатричної служби міста та управління якістю психіатричної допомоги населенню. З метою обговорення інноваційних програм та планів їх втілення в практичну діяльність психіатричних закладів центром організовуються науково-практичні конференції, наради з керівниками, інструктажі. При виконанні будь якого завдання Департаменту охорони здоров’я чи директора ТМО Центром надається методична допомога керівникам ЛПЗ з наступним контролем виконання.

  Щорічний аналіз психічного здоров’я киян та аналіз діяльності психіатричних закладів міста сприяє виявленню недоліків, знаходженню та мобілізації ресурсів з їх усунення та оптимізації діяльності психіатричної служби міста.


  т. 468-29-32
  т. 503-87-17
  т. 463-59-45
  mnimc@health.kiev.ua

  © КМКПЛ №1. Всі права застережені.

  Творець сайту: Dark Alex